YvR Accountancy & Tax, gevestigd aan Provinciale Steenweg 426/3, 2627 Schelle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.yvraccountancy.be 
Adres: Provinciale Steenweg 426/3, 2627 Schelle
Telefoon: +32 3 887 62 11

Yolanda Van Regenmortel is de Functionaris Gegevensbescherming van YvR Accountancy & Tax. Zij is te bereiken via info@yvraccountancy.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

YvR Accountancy & Tax verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

YvR Accountancy & Tax verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • lidmaatschap vakbond
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • Financiële gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. YvR Accountancy & Tax verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • YvR Accountancy & Tax analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • YvR Accountancy & Tax volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • YvR Accountancy & Tax verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

YvR Accountancy & Tax bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • Geslacht > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • Geboortedatum > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • Geboorteplaats > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • Adresgegevens > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • Telefoonnummer > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • E-mailadres > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • ras > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • godsdienst of levensovertuiging > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • lidmaatschap vakbond > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • gezondheid > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve
 • strafrechtelijk verleden > 5 jaar > klantenbestand en/of wervingsreserve

Delen van persoonsgegevens met derden:

YvR Accountancy & Tax verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

YvR Accountancy & Tax gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. YvR Accountancy & Tax gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YvR Accountancy & Tax en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yvraccountancy.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

YvR Accountancy & Tax wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

YvR Accountancy & Tax neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yvraccountancy.be